מעוניינים ב SAP Business One?

מלאו טופס זה וניצור איתכם קשר בהקדם
 
 
 

מערכת להנהלת חשבונות

תוכנה להנהלת חשבונות SAP Business One מספקת את הכלים ואת יכולת הדיווח הדרושים לניהול יעיל של כספי החברה, בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים (GAAP) וכוללת את כל הפונקציות והדוחות הדרושים לניהול החשבונות ולתפעול הפיננסי של החברה, כל הדוחות הקשורים למיסים לפי התקנות הנהוגות בכל מדינה ומאפשרת לתעד את כל התנועות הקשורות לכספים ולהנהלת החשבונות בחברה

מערכת לניהול מלאי - SAP Cloud

 

המודול מתפקד בזמן אמת - בכל פעם שמוסיפים או רושמים תנועה, הכרטסת מתעדכנת. אין עוד צורך באצוות של תנועות יומן שיירשמו מאוחר יותר – אלא אם בוחרים בכך.

תנועות יומן אוטומטיות - הדחיפה המשמעותית ביותר לפרודוקטיביות ב SAP Business One היא היכולת ליצור אוטומטית תנועות יומן שונות, ובכך לצמצם את הצורך בתנועות יומן או בתיקונים שנעשים באופן ידני.

פונקציונליות של SAP Business OneDrill-Down מעניק לך יכולת Drill-Down באמצעות חצי הניווט הכתומים, לא רק אל כרטסת החשבונות אלא לאורך כל הדרך המובילה למסמכי המקור של פעולה. תכונה רבת-עוצמה כשמדובר בחיסכון בכוח-אדם ובזמן.

מיכון משימות - באפשרות המשתמש למכן משימות חוזרות באמצעות תנועות יומן חוזרות ולהימנע משגיאות ברישום באמצעות תבניות תנועה.

שלמות נתונים - כדי למנוע משתמשים מרישום תנועות יומן ידניות בחשבונות מסוימים ניתן ליצור חשבונות חסויים. נוסף לכך עומדות לרשות המשתמש התראות שמסייעות בניהול ההוצאות, המיידעות אותו כאשר ההוצאות מגיעות אל סף התקצוב שלהן.

התאמות אוטומטיות וידניות - התאמה אוטומטית של תנועות מאפשרת חיסכון בזמן ודיווח מדויק. נוסף לכך באפשרות המשתמש לנהל התאמה ידנית כדי לסגור פעילות לא רגילה.

נתיב ביקורת - SAP Business One ;מספק נתיב ביקורת מלא שבאמצעותו תוכל לעקוב אחר שינויים בכל הנתונים והמסמכים – מי ביצע אותם ומתי.

 

להלן נציג חלק מהפעולות הנכללות במודול ניהול פיננסי:

רישום תנועות יומן ידניות

מרבית תנועות היומן ב-SAP Business One מגיעות מאחד המודולים האחרים; מסמכי מכירות, רכש, תשלום ומלאי רושמים תנועות באופן אוטומטי לכרטסת. 
עם זאת, בחשבונאות הנוהגת לפי שיטת הצבירה יש להזין לעתים תנועות יומן ידניות בכרטסת, כגון תנועות פחת, הכנסות לקבל והוצאות מראש, תנועות מתקנות וכד',במילים אחרות: כל מה שאינו מגיע מאחד המודולים האחרים של SAP Business One.
כשמוסיפים תנועת יומן באופן ידני היא נרשמת מיד ואינה ניתנת עוד למחיקה, אלא באמצעות רישום סטורנו בלבד.

באמצעות החלון תנועת יומן המוצג להלן ניתן ליצור תנועות יומן ידניות. תכליתן של תנועות יומן ידניות היא תיעוד תנועות שלא נוצרות אוטומטית מתוך ספר עזר או תהליך אחר בSAP Business One . למשל, תנועת יומן ידנית יכולה לשמש לתיעוד חיוב בגין ריבית בחשבון לקוח או חיוב בגין עמלת שירות בחשבון עו"ש.

 

ביצוע תנועות יומן חוזרות

תנועות מסוימות חוזרות באופן חודשי או שבועי.
סכומי התנועה עשויים להשתנות והאחוזים בתנועה עשויים להשתנות גם הם (למרות שהם חוזרים בתאריכים ידועים מראש והחשבונות המשתתפים בתנועה נשארים זהים). 
תנועות יומן חוזרות משמשות בעיקר בסוגי הוצאות מסוימים כמו פחת, שכירת ציוד, משכורות, דמי שכירות משרד, חשמל וכד'. כאשר מגדירים תנועת יומן חוזרת יש לציין את כל החשבונות או הכרטיסים ואת הסכומים בפועל. 

לאחר מכן נקבע את התדירות ואת מועד פקיעת התוקף של תנועת היומן החוזרת. המערכת תשכפל את תנועת היומן המקורית כאשר מגיע התאריך המתאים ותאפשר להוסיפה כפי שהיא, או לערוך אותה לפני הרישום הסופי בכרטסת.

 

שימוש בתבניות תנועה

תבניות תנועה מסייעות בייעול הרישום של תנועות יומן פרטניות, החוזרות מתקופה לתקופה, כאשר סכומי התנועה בפועל אינם ידועים מראש.
יוצרים תבנית תנועה ובה מגדירים בשורות אחוזים, במקום סכומים. כאשר רושמים תנועת יומן המבוססת על תבנית תנועה, יש להזין סכום באחת השורות והמערכת תשלים את הסכומים הנותרים בהתאם לאחוזים שהוגדרו בתבנית.  
באפשרותנו להשתמש בפונקציית תבנית התנועה כדי להעמיס הוצאה (עלויות שיווק, למשל) כאחוזים על שתי מחלקות או יותר. תבנית תנועה מאפשרת לקחת 100% מחשבון אחד ולהעמיסם אוטומטית על חשבונות רלוונטיים אחרים בהתאם לאחוזים קבועים.
כמו כן ניתן להשאיר שורות מסוימות מבלי לבחור חשבונות ובמקום זאת לספק תיאור עבור סוג החשבון או הכרטיס שייבחר כאשר נרשום תנועת היומן.

 

שימוש בפקודות יומן

פקודות יומן מסייעות לבדוק קבוצה של תנועות כספיות לפני רישומן. לפני רישום התנועות כפקודות יומן קיימת הזדמנות לערוך, לשנות או למחוק תנועות, לפי הצורך.

ניתן להשתמש בפקודות יומן כדי לבצע ניתוחי 'מה אם'. 
כמו כן, קיימת אפשרות להריץ את דוח תזרים המוזמנים ולכלול פקודות יומן פתוחות כדי לקבוע מה תהיה השפעת הרישומים לפני שיתבצעו בפועל.

במערכות אחרות עשויה פקודת יומן לשמש לעתים עבור תנועת יומן יחידה ואילו ב ,SAP Business One פקודת יומן משמשת תמיד עבור קבוצה של תנועות.

 

תוכנת ניהול העסק שלנו מאפשרת שימוש בפקודות יומן - SAP Cloud

 

תקבולים ותשלומים

ב-SAP Business One ניתן לגשת לפונקציונליות ולדיווח הקשורים בעיבוד תשלומים דרך המודול "בנקים". 
בעת עיבוד תשלומים יש צורך לבחור את התנועות שייסגרו כתוצאה מהתשלום, במלואן או בחלקן. 
אם אין בנמצא תנועה קודמת, או שלא ברור מהי התנועה הרלוונטית,  ניתן להזין תשלום שלא ע"ס חשבונית.

קיימות ארבע צורות של תקבולים: מזומן, שיקים, כרטיסי אשראי והעברות בנקאיות.
SAP Business One מטפל בכל אלה באותה צורה, על-ידי תקבול כנגד חשבונית מס ספציפית או כנגד שתיים או יותר חשבוניות מס.

עבור תשלומים, בדומה לתקבולים, גם כאן קיימות ארבע צורות של תשלומים: מזומן, שיקים, כרטיסי אשראי והעברות בנקאיות. באפשרות המשתמש לבצע את הפעילויות הבאות:

 

  • יצירת תשלום לספקים ולחשבונות אחרים באמצעי תשלום שונים.

  • הדפסה וביטול של שיקים בגין תשלומים שונים, לרבות בונוסים לעובדים.

  • יצירה, מעקב ועיבוד טיוטות של מסמכי תשלום וטיוטות של שיקים לתשלום.

  • יצירת דוח קופת שיקים. 

הדפסת שיקים היא תהליך תשלום חשוב במרבית הארגונים.
חלק מהתהליך של הדפסת שיקים כולל בדיקה כי אכן המדפסת הנכונה מוגדרת עבור הדפסת שיקים וכי טופסי השיקים טעונים ומוכנים לפעולה. 
לאחר שלב ההכנה, ההדפסה עצמה היא תהליך פשוט. 
כל שעל המשתמש לעשות הוא לבחור את בנק החברה, לוודא שמספר השיק הבא נכון – ולהדפיס. 
לאחר השלמת ההדפסה יש לבדוק שוב את מספרי השיקים שהוקצו, עם האפשרות לבצע תיקונים נוספים.

 

התאמה פנימית

התאמה פנימית היא מנגנון שפועל ברקע ב-SAP Business One ומתבצע אוטומטית לגבי מסמכים; עם זאת יכולים משתמשים לבצע התאמה פנימית באופן ידני.

 

במהותה מתאימה ההתאמה הפנימית סכומי חובה וסכומי זכות באותו חשבון או באותו כרטיס. לדוגמה: חשבונית תותאם מול תשלום או זיכוי, תשלום יותאם מול הפקדה.  
ללא ביצוע התאמה פנימית היו חשבוניות נותרות פתוחות, גם אם שולמו.

ב-SAP Business One כאשר המשתמש מחיל מסמך על מסמך אחר ומתבצע רישום בכרטסת החשבונות, מתרחשת התאמה פנימית והמשתמש פטור מלבצע כל דבר נוסף. 
במקרים בודדים יהיה צורך להשלים את התהליך על-ידי ביצוע התאמה ידנית, למשל במקרים הבאים:

  • תשלום שלא ע"ס חשבונית, כאשר החשבונית נוצרה אחרי התשלום.

  • מחיקה של עיגול סכומים או של הפרשי תשלום עודף או תשלום חסר.

  • התאמת תנועות עבור ספק שהוא גם לקוח.

  • ביצוע תיקונים בתנועות שכבר הותאמו.

תקציב

פונקציות התקציב ב-SAP Business One נועדו לעקוב אחר ההוצאות וההכנסות הארגוניות.

SAP Business One כולל פונקציית חריגה מתקציב שמאפשרת לחסום תנועות נוספות כאשר התקציב נוצל במלואו.

SAP Business One יודע לחשב אוטומטית סכומי תקציב בהתבסס על סדרה של שיטות חלוקה שתקבע. 
לדוגמה, באפשרותך לבסס סכומי תקציב על תקציב שנה קודמת ולהגדילם לפי גורם מכפיל מסוים, אם להערכתך ההוצאות או ההכנסות יגדלו בהתאם לאחוז נתון. הגידול ניתן לחלוקה באופן שווה על כל החשבונות או באופן אינקרמנטלי.

SAP Business One יכול למכן את התהליך, אך רואה החשבון שלך יכול לסייע בהחלטה לגבי שיטת החלוקה שבה רצוי להשתמש. במהלך העבודה השגרתית בודק SAP Business One את צד החובה של חשבונות שעבורם הגדרת סכום תקציב, ואם קיימת חריגה ממנו תופק אזהרה או תיחסם פעולה, בהתאם לשיטה שנבחרה.

 

שאילתות ודוחות

SAP Business One מציע חבילה מקיפה של דוחות סטנדרטיים – דוחות כספיים ודוחות בקרה.

נוסף לדוחות סטנדרטיים אלה מספק SAP Business One כלים ליצירת דוחות מותאמים אישית, כולל Crystal Reports, ואת מחולל השאילתות ואשף השאילתות ליצירת דוחות אד הוק באמצעות שאילתות SQL.

לחצו כאן להצעת מחיר
צרו איתנו קשר לקביעת פגישה ללא התחייבות
מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם
אני מאשר/ת קבלת חומר פרסומי
או בטלפון